01:23 12/01/2012

Tìm giải pháp hỗ trợ người lao động có chủ doanh nghiệp bỏ trốn

Ngày 12/1, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Nai cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ban quản lý các KCN tỉnh đã đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề quyền lợi cho người lao động ở Công ty TNHH ISA Việt Nam mà chủ doanh nghiệp đã bỏ trốn trước đó.

Ngày 12/1, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Nai cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ban quản lý các KCN tỉnh đã đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề quyền lợi cho tập thể người lao động ở Công ty TNHH ISA Việt Nam mà chủ doanh nghiệp đã bỏ trốn trước đó.

Theo đó, các ngành đã thống nhất giao cho Ban quản lý các KCN liên hệ với bộ phận nhân sự để lấy toàn bộ số sổ BHXH nộp về cho BHXH tỉnh chốt sổ, để người lao động có thể tìm được việc làm mới theo hình thức doanh nghiệp đặc thù (có chủ bỏ trốn). Về phía Sở LĐ-TB&XH sẽ liên hệ với BHXH Việt Nam về trường hợp của ISA để đem lại quyền lợi cho người lao động. Đồng thời, Sở sẽ có văn bản yêu cầu Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh hỗ trợ để giúp người lao động khi được chốt sổ BHXH sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc trong thời gian chờ tìm việc mới.

Theo báo cáo của Ban quản lý các KCN, Công ty ISA đầu tư vào Đồng Nai từ 1995, tại KCN Biên Hòa 2. Đến năm 2008, Ban quản lý các KCN Đồng Nai đã điều chỉnh theo Luật Doanh nghiệp do người Trung Quốc đầu tư nhưng chủ điều hành doanh nghiệp là người Hàn Quốc. Vốn đăng ký là 1.250.000 USD, vốn điều lệ chỉ là 375.000 USD. Năm 2009 doanh nghiệp này khai báo có lợi nhuận là 20.226 USD, nhưng đến năm 2010 doanh nghiệp báo lỗ 690 USD.

Trong khi đó, theo đơn phản ánh của tập thể người lao động thì doanh nghiệp chỉ thông báo bằng miệng cho người lao động tạm ngưng hoạt động từ tháng 9/2011 và cho toàn bộ công nhân nghỉ việc nhưng vẫn được hưởng 70% lương. Qua trao đổi với nhân sự của doanh nghiệp thì được biết, ISA đã trả 70% lương tháng 9/2011 cho người lao động bằng việc bán một số phế liệu tại công ty.

Theo BHXH tỉnh, tính từ tháng 1/2011 đến ngày 31/12/2011, Công ty ISA đã tham gia BHXH cho 49 người lao động và nợ tổng cộng 335.666.092 đồng BHXH. Ngoài ra doanh nghiệp này còn nợ thế chấp ngân hàng và các đối tác khác khoảng 10 tỷ đồng Việt Nam nên khi giám đốc bỏ trốn từ tháng 8/2011 đến nay, ngân hàng đã cho bảo vệ tiếp cận công ty để bảo quản số tài sản còn lại.

Lê Hiền