09:11 25/09/2019

Tiếp tục củng cố, phát triển vững mạnh tổ chức Hội Nông dân Việt Nam

Ngày 25/9, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội về xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh cho lãnh đạo Hội Nông dân của 12 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung- Tây Nguyên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên trình bày 3 nghị quyết gồm: Nghị quyết 04 về đẩy mạnh xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp; Nghị quyết 05 về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; Nghị quyết 06 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Chú thích ảnh
Ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính nhấn mạnh, 3 Nghị quyết trên là kết quả cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng đối với việc công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển hội viên, công tác tổ chức Hội Nông dân trong tình hình mới. Việc học tập, quán triệt 3 nghị quyết này tới lãnh đạo Hội các cấp có ý nghĩa quan trọng nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tiếp tục củng cố, phát triển vững mạnh tổ chức Hội Nông dân Việt Nam.

Hội Nông dân Việt Nam hiện có hơn 10 triệu hội viên. Thời gian qua, Hội đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Hàng năm, có hàng triệu hội viên nông dân đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” góp phần tích cực vào quá trình đổi thay ở khu vực nông thôn.

Hiện nay, các cấp Hội Nông dân trong cả nước đã thành lập được 683 chi hội nông dân nghề nghiệp, 15.106 tổ hội nông dân nghề nghiệp. Đây là mô hình thể hiện sự đổi mới trong phương thức tập hợp hội viên nông dân để cùng nhau sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản theo chuỗi giá trị.

Đỗ Trưởng (TTXVN)