07:14 30/07/2020

Tiếp sức đội ngũ y tế và bệnh nhân tại Đà Nẵng

Chung tay cùng thành phố Đà Nẵng phòng, chống dịch COVID-19, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân trên cả nước đã gửi nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ cho đội ngũ nhân lực ngành y tế và bệnh nhân đang bị cách ly, phong tỏa tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng.

Chú thích ảnh
Người dân chuyển các nhu yếu phẩm thiết yếu ủng hộ đội ngũ y tế và bệnh nhân tại khu vực cách ly Bệnh viện C Đà Nẵng.
Chú thích ảnh
 Các nhu yếu phẩm thiết yếu ủng hộ cho đội ngũ y tế và bệnh nhân chuẩn bị được vận chuyển vào khu vực cách ly trước Bệnh viện C Đà Nẵng. 
Chú thích ảnh
Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tặng các nhu yếu phẩm thiết yếu ủng hộ cho đội ngũ y tế ở Bệnh viện C Đà Nẵng.
Chú thích ảnh
Tổ chức tiếp nhận các nhu yếu phẩm thiết yếu dành cho cho đội ngũ nhân lực y tế tại khu vực Bệnh viện C Đà Nẵng. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân gửi các nhu yếu phẩm thiết yếu cho đội ngũ y tế tại khu vực bị cách ly, phong tỏa. 
Chú thích ảnh
Vận chuyển các nhu yếu phẩm thiết yếu vào khu vực cách ly phong tỏa để tiếp sức cho đội ngũ y tế phòng, chống dịch. 
Chú thích ảnh
Các chuyến hàng ủng hộ cho đội ngũ y tế và bệnh nhân được bốc dỡ để vận chuyển vào khu vực cách ly tại các bệnh viện. 
Trần Lê Lâm (TTXVN)