04:05 30/04/2018

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tiếng Hàn đi lao động tại Hàn Quốc từ tháng 5

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc sẽ tổ chức Kỳ thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS năm 2018 cho các lao động Việt Nam có nguyện vọng làm việc trong ngành ngư nghiệp và sản xuất chế tạo tại Hàn Quốc.

Thi tuyển đi Hàn theo chương trình EPS năm 2016.

Đối tượng của kỳ thi tiếng Hàn năm 2018 phải đáp ứng các điều kiện như: Từ 18 đến 39 tuổi, không có án tích theo quy định của pháp luật; Người lao động chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc; không bị cấm xuất cảnh Việt Nam; không có thân nhân đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc; đủ sức khỏe đi làm việc tại nước ngoài theo qui định của Bộ Y tế.


Trường hợp người lao động nếu đã từng cư trú tại Hàn Quốc (bao gồm cư trú hợp pháp và bất hợp pháp) theo visa E9 (lao động EPS) hoặc/và visa E10 (thuyền viên gần bờ) thì thời gian cư trú phải dưới 5 năm.


Đối với người lao động đăng ký dự thi ngành ngư nghiệp yêu cầu không bị mù mầu, rối loạn sắc giác; cần có kinh nghiệm đánh bắt hoặc nuôi trồng thủy hải sản trên biển, có sức khỏe và chịu được sóng nước để làm việc trên tàu biển hoặc đã được đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo đối với các ngành nghề liên quan đến ngư nghiệp.


Về thời gian tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn, các ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp sẽ tiếp nhận từ ngày 10/5 đến ngày 13/5/2018 (4 ngày); tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực ngành ngư nghiệp từ ngày 17/9 đến ngày 19/9/2018 (3 ngày).


Về thời gian tổ chức thi, ngành sản xuất chế tạo thi trên giấy từ ngày 23/6 đến ngày 24/6/2018; ngành ngư nghiệp thi trên máy tính từ ngày 20/8 đến ngày 24/8/2018; kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực ngành ngư nghiệp từ ngày 3/11 đến ngày 7/11/2018.


Thời gian và địa điểm tổ chức thi sẽ được Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố.


XC/Báo Tin tức