07:14 19/07/2017

Thủ tướng mong muốn Hội Cựu giáo chức tham gia tích cực vào việc đổi mới giáo dục

Đánh giá cao Hội Cựu giáo chức Việt Nam đã có nhiều sáng kiến, đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo, với Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đây là kênh thông tin quan trọng trong chính sách phát triển giáo dục của đất nước, đặc biệt là chính sách, chế độ đối với các thầy giáo, cô giáo đang giảng dạy ở các trường hoặc đã nghỉ hưu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sáng 19/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Hội Cựu giáo chức Việt Nam. 

Được thành lập năm 2004, Hội Cựu giáo chức Việt Nam là tổ chức tập hợp các cán bộ viên chức đã nghỉ hưu của ngành giáo dục để đoàn kết giúp đỡ nhau giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo, hỗ trợ nhau về vật chất, tinh thần trong cuộc sống, tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm chấn hưng giáo dục - đào tạo của đất nước.

Đến nay, Hội đã tập hợp 60 vạn nhà giáo tại 63 tỉnh, thành phố và các trường đại học đã từng công tác trong ngành; tổ chức giúp đỡ các nhà giáo khó khăn về kinh tế và sức khỏe thông qua “Quỹ tình nghĩa nhà giáo”; vận động tư vấn phản biện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về giáo dục như: Luật Giáo dục, Luật Đại học, Nghị quyết Trung ương về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục – đào tạo”, Đề án đổi mới chương trình giáo dục phổ thông tổng thể…; đồng thời có các hoạt động vận động hỗ trợ trường học, học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc.

Theo Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam Phạm Minh Hạc, Hội thường xuyên theo dõi, góp những ý kiến tâm huyết với mỗi bước tiến của ngành giáo dục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các chủ trương, chính sách, về chất lượng giáo dục, về xây dựng đội ngũ nhà giáo.

Tại buổi làm việc, đánh giá cao Hội Cựu giáo chức Việt Nam đã có nhiều sáng kiến, đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo, với Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đây là kênh thông tin quan trọng trong chính sách phát triển giáo dục của đất nước, đặc biệt là chính sách, chế độ đối với các thầy giáo, cô giáo đang giảng dạy ở các trường hoặc đã nghỉ hưu.

Ghi nhận, biểu dương nỗ lực vượt qua khó khăn của Hội, Thủ tướng nhìn nhận, các thầy, cô giáo dù tuổi cao, điều kiện sống còn khó khăn nhưng đã nêu tấm gương sáng của nhà giáo để con cháu, học sinh noi theo. Thủ tướng mong muốn Hội tiếp tục duy trì những hoạt động này, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, năng lực trí tuệ, phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 của Trung ương.

Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành liên quan và các địa phương quan tâm, tạo điều kiện để hoạt động của Hội thiết thực, hiệu quả cao hơn; có cơ chế thích hợp để lắng nghe được nhiều hơn các ý kiến đóng góp quý báu cho ngành giáo dục.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo toàn ngành thực hiện tốt, hiệu quả việc phối hợp với Hội Cựu giáo chức Việt Nam, thực hiện “4 cùng”: Cùng đánh giá thực tiễn và chất lượng giáo dục; Cùng bàn giải pháp đổi mới; Cùng tổ chức một số hoạt động; Cùng chăm lo đời sống đội ngũ nhà giáo đương chức và nghỉ hưu.

Nhấn mạnh giáo dục là quốc sách hàng đầu, Thủ tướng cho rằng, muốn xã hội phát triển thì không chỉ xóa đói giảm nghèo nhanh mà còn phải chú trọng đến giáo dục và do đó, phải quan tâm đặc biệt đến đội ngũ thầy giáo, cô giáo. Thủ tướng mong muốn Hội Cựu giáo chức Việt Nam tham gia tích cực hơn nữa vào công cuộc đổi mới giáo dục nước nhà.

Quang Vũ (TTXVN)