08:06 13/08/2022

Thu nhập của người lao động đã tăng trở lại

Việc nỗ lực triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đã mang lại hiệu quả rõ rệt: lực lượng lao động tăng nhanh, số lao động bị ảnh hưởng tiêu cực do dịch COVID-19 giảm mạnh, đặc biệt thu nhập bình quân tháng của lao động đã tăng trở lại.

 
TTXVN/Báo Tin tức