Sản phẩm bảo hiểm mới

Dai-ichi Life Việt Nam đã ra mắt chương trình “Quyền lợi chu toàn hậu sự”, áp dụng cho mọi khách hàng của Dai-ichi Life Việt Nam khi có yêu cầu bồi thường bảo hiểm.

 

Theo đó, ngay khi nhận được hồ sơ hợp lệ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tử vong của sản phẩm chính, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ ứng trước một phần quyền lợi bảo hiểm tử vong của sản phẩm chính, với số tiền chi trả là khoảng 10% quyền lợi tử vong thực trả của sản phẩm chính, hoặc 30 triệu đồng.

 

Sau khi có quyết định chính thức về giải quyết quyền lợi bảo hiểm, ngay cả trong trường hợp từ chối bồi thường, hoặc khi giá trị thực trả của quyền lợi bảo hiểm nhỏ hơn giá trị ứng trước, khách hàng cũng không phải hoàn trả khoản ứng trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN