06:12 07/06/2019

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

- Căn cứ Giấy phép số 85/GP-NHNN ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Chú thích ảnh

- Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-NHNN ký ngày 29 tháng 05 năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành về việc chấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của Ngân hàng KEB Hana – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0313073327, đăng ký lần thứ nhất ngày 06 tháng 01 năm 2015, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 26 tháng 03 năm 2018 và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 03 tháng 06 năm 2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Ngân hàng Keb Hana Bank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo:

Bổ sung hoạt động “MUA NỢ” vào hoạt động kinh doanh của Ngân hàng KEB Hana – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng,

KIM SANG SOO - TỔNG GIÁM ĐỐC