08:16 07/08/2019

Thông báo Khai trương chi nhánh

- Căn cứ Quyết định của Tổng giám đốc Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam về việc khai trương chi nhánh Phạm Hùng; - Căn cứ chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc khai trương chi nhánh Phạm Hùng.

Chú thích ảnh

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam trân trọng thông báo về việc khai trương Chi nhánh Phạm Hùng như sau:

Tên: NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHẠM HÙNG

Địa chỉ: Tầng 1, 38 Tòa nhà Keangnam Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam thông báo đến các cơ quan ban ngành có liên quan, quý khách hàng và đối tác của ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam được rõ.