10:09 02/10/2017

Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Ngân hàng Keb Hana tại TP Hồ Chí Minh

Ngân hàng KEB Hana thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo quyết định thu hồi Giấy phép mở văn phòng đại diện Ngân hàng KEB Hana tại Thành phố Hồ Chí Minh số 2001/QĐ-NHNN ngày 25/09/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng KEB Hana thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

* Tên Văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KEB HANA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

* Địa chỉ: Tầng lửng, tòa nhà President Place, số 93 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

Ngân hàng KEB Hana có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm hoàn trả Giấy đăng ký hoạt động, nộp con dấu, thanh lý hợp đồng thuê trụ sở và thanh toán các nghĩa vụ, khoản nợ khác (nếu có) với cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trân trọng thông báo.