04:14 08/04/2017

Thông báo bán đấu giá tài sản

Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bán đấu giá tài sản Viễn Phương tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất 7 lô với 118 nền khu vực đường tránh Quốc lộ 60 thuộc địa phận huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, Tổng giá khởi điểm của các lô đất: 26.913.165.000 đồng.

Thời gian đăng ký đấu giá đến 10 giờ ngày 12/04/2017, khách hàng đăng ký đấu giá phải nộp phí đấu giá, bản sao giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và tiền đặt trước là 10% so với giá khởi điểm thửa đất.

Thời gian dự kiến bán đấu giá: Vào lúc 14 giờ ngày 14/04/2017.

Địa điểm đăng ký tham gia và tổ chức đấu giá: Tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tiểu Cần. Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

TT