Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương

Chiều 13/4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử, do đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước dẫn đầu đã đến làm việc tại tỉnh Hậu Giang.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng tỉnh Hậu Giang đã làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử, chu đáo, đảm bảo đúng quy trình, thời gian luật định, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đặc biệt về công tác chuẩn bị nhân sự đạt và vượt chỉ tiêu, phát huy được quyền dân chủ trong tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú… Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan lưu ý tỉnh Hậu Giang cần lãnh đạo tốt công tác bầu cử, bảo đảm an toàn tuyệt đối về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử; chú trọng công tác tuyên truyền với nhiều hình thức để người dân hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của ngày bầu cử. Tỉnh chú trọng tập huấn công tác tổ bầu cử, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử…

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 được tiến hành đúng quy trình, đảm bảo tiến độ luật định. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang và các cấp đã tổ chức hiệp thương lần thứ hai và thống nhất danh sách số người ứng cử, trong đó, bầu cử đại biểu Quốc hội là 9 người (được bầu là 6); bầu đại biểu HĐND tỉnh là 97 người (được bầu là 50); bầu cử HĐND cấp huyện là 472 người (được bầu là 232); bầu cử HĐND cấp xã là 3.805 người (được bầu là 2.063).

* Ngày 13/4/2011, Đoàn Giám sát của Hội đồng bầu cử Trung ương do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên làm Trưởng đoàn đã về kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại tỉnh Ninh Thuận.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Thuận, từ khi triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đến nay, các cấp ủy đảng đều quan tâm chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các bước quy trình bầu cử, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2011. Công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động được tăng cường; nhân dân quan tâm đến công tác bầu cử; các cơ quan chức năng đã có kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử. Tỉnh đang tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử, kịp thời xác minh làm rõ những nội dung đơn thư tố cáo theo qui định của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra tình hình tại cơ sở, kịp thời chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau ngày bầu cử.

Làm việc với lãnh đạo và Ủy ban bầu cử tỉnh, đi khảo sát thực tế tại huyện Ninh Ái, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của các cấp, các ngành trong tỉnh, đảm bảo triển khai đúng tiến độ, đúng qui trình thủ tục, và yêu cầu của công tác bầu cử… Phó Chủ tịch nhấn mạnh, ngày bầu cử đang đến gần, tỉnh cần đôn đốc việc chuẩn bị tốt hơn nữa cho hiệp thương lần 3 để lập danh sách chính thức những người ứng cử. Việc tuyên truyền cần chú ý ở cả 4 cấp, bảo đảm sự công bằng giữa những người ứng cử, nhất là việc giới thiệu nhân thân, chương trình hành động của những người ứng cử, không phân biệt chức vụ, trọng trách của họ, để cử tri có điều kiện lựa chọn người tiêu biểu đức, tài, đại diện xứng đáng cho mình tại các cơ quan quyền lực nhà nước. Phó Chủ tịch lưu ý, trong hiệp thương lần 3 cần bảo đảm số dư hợp lý. Nếu người ngoài Đảng, người tự ứng cử có đủ tiêu chuẩn vẫn đưa vào danh sách những người ứng cử, bảo đảm tính công bằng, dân chủ của xã hội ta.

Nhân chuyến công tác giám sát bầu cử, xung quang vấn đề xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nhắc nhở địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng cho nhân dân thấy đây là công trình không chỉ vì quyền lợi của cả quốc gia, dân tộc, mà còn vì chính cuộc sống của nhân dân địa phương tiến tới văn minh, sung túc, để nhân dân ủng hộ nhiệt tình đối với chủ trương của Đảng và Nhà nước xây dựng công trình thế kỷ này.

* Ngày 13/4, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử Trung ương do đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Trung ương làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại tỉnh Hải Dương.

Đồng chí Huỳnh Đảm đánh giá Hải Dương đã thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch và đúng luật định công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Chủ tịch nhấn mạnh, do cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 lần đầu tiên được tổ chức vào cùng một ngày, khối lượng công việc sẽ tăng lên, đặt ra trách nhiệm nặng nề. Do vậy, tỉnh Hải Dương cần tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị tổng rà soát công tác chuẩn bị các bước còn lại, để đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử an toàn, tiết kiệm, đúng luật và thật sự là ngày hội của toàn dân. Tỉnh cần tổ chức tốt đợt hiệp thương lần thứ 3 đúng luật; lựa chọn, giới thiệu những đại biểu thực sự ưu tú để bầu là đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Hải Dương cũng cần chủ động nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh, trật tự, chú trọng giải quyết khiếu nại tố cáo để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân; đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử có nghiệp vụ, phương pháp tổ chức bầu cử khoa học.

Đến nay, tỉnh Hải Dương đã hiệp thương thống nhất lập danh sách sơ bộ gồm 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội (do tỉnh giới thiệu) và 101 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, 768 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 11.986 người ứng cử đại biểu cấp xã.

* Trong chuyến thăm và kiểm tra tại các đảo của huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DKI, Trung tướng Nguyễn Thành Cung – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã có cuộc trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đi cùng đoàn về công tác chuẩn bị bầu cử tại đây. Theo Trung tướng Nguyễn Thành Cung: Các đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đồng thời có nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể ở cấp mình, gắn triển khai thực hiện công tác bầu cử với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt. Tổ chức tốt việc tuyên truyền bầu cử ở các cấp; nhận thức của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ trên các đảo, hiểu rõ về mục đích, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, xác định rõ trách nhiệm chính trị của mỗi quân nhân và là cử tri mẫu mực trong thực hiện bầu cử. Các đơn vị đã thành lập được các tổ bầu cử, niêm yết danh sách cử tri, báo cáo các đơn vị được bầu cử sớm hơn so với ngày quy định được thực hiện theo đúng luật. Mặt khác các đơn vị đã phối hợp với các lực lượng xây dựng các phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử theo địa bàn, khu vực được phân công. Đánh giá chung, qua kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở các đảo đợt này đạt kết quả tốt. Hiện nay cán bộ, chiến sỹ trên các đảo đang thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng ngày bầu cử, thực sự là ngày hội của toàn dân, bảo đảm dân chủ, đúng luật.

* Ngày 13/4, Hội đồng bầu cử Trung ương do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội Trần Đình Nhã làm trưởng đoàn đã đến giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại tỉnh Kiên Giang.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đình Nhã cho rằng, công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Kiên Giang đã được triển khai thực hiện khá chu đáo và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Đồng chí Trần Đình Nhã nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên nước ta tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp cùng một ngày. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều biến động, các thế lực thù địch luôn có âm mưu chống phá cuộc bầu cử. Do đó để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, tỉnh cần phải tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ khiếu kiện đông người, các vụ đình công, tuyên truyền xuyên tạc chống phá Đảng. Đặc biệt là bảo vệ an toàn 1.742 tổ bầu cử trong toàn tỉnh...”.

Hoàng Yến - TTN

Chính trị

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản