Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI): Nhân lên sức mạnh của Đảng

Qua các phương tiện thông tin đại chúng, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đã được theo dõi bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thông báo Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Bày tỏ những cảm nhận sâu sắc, những điều tâm đắc nhất về nội dung Hội nghị, cán bộ, đảng viên và nhân dân khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; tin tưởng với thành công của Hội nghị lần này và sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân sẽ tổ chức thực hiện thành công các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, chiều 15/10/2012. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Cảm nhận về Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, đảng viên Nguyễn Văn Đức, Trưởng Ban liên lạc Tàu không số khu vực TP. Hồ Chí Minh, hiện sinh hoạt tại Chi bộ 3, phường 12, quận 5, TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ: Tôi rất vui mừng khi Hội nghị Trung ương 6 đã đề cập và thảo luận nhiều vấn đề cấp thiết của đất nước ta hiện nay, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng. Cùng với những kết quả của Hội nghị Trung ương 4, Hội nghị lần này đã thật sự hợp với lòng dân, tăng thêm lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Những ngày qua mọi tầng lớp người dân đều rất quan tâm tới những nội dung mà Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI thảo luận, cho ý kiến, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho quá trình phát triển, đi lên của đất nước trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thông qua hội nghị này, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức Đảng các cấp và bộ máy quản lý của chính quyền trong sạch, vững mạnh, đồng thời xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất xuyên suốt từ Trung ương xuống cơ sở.

Tin tưởng vào những kết quả tốt đẹp mà Hội nghị Trung ương 6 đạt được, ông Nguyễn Văn Đức cho rằng: Cần quyết tâm thực hiện những nội dung Hội nghị, trong quá trình triển khai không chỉ tập trung ở cấp Trung ương, tỉnh, thành mà phải xuống tận cơ sở, để các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6 đạt kết quả cao nhất.

Hội nghị Trung ương 6 có sức lan tỏa mạnh mẽ trong lòng mỗi cán bộ, đảng viên cả nước - đó là những chia sẻ, cảm nhận về kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI của Luật sư Nguyễn Thái Hòa, Văn phòng Luật sư Sông Hương (Đoàn Luật sư Hà Nội).

Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng phát biểu bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thông báo của Hội nghị, tôi cảm nhận được, với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã nhìn thẳng vào những vấn đề hiện đang là những tồn tại, yếu kém, những “lỗ hổng” trong công tác quản lý đất đai.

Luật sư Nguyễn Thái Hòa cho biết, là đạo luật có tầm quan trọng đặc biệt, liên quan tới hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua gần 10 năm thực hiện Luật Đất đai năm 2003 đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng nhưng đồng thời cũng phát sinh những hạn chế, bất cập. Cụ thể như: Pháp luật đất đai và các pháp luật khác có liên quan đến đất đai quy định còn thiếu đồng bộ, chồng chéo; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất chưa được quy định đầy đủ; các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất còn chưa phù hợp; định giá đất chưa sát với thị trường; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế...

Theo Luật sư Nguyễn Thái Hòa, Hội nghị Trung ương 5 khóa XI đã ban hành Kết luận, Hội nghị Trung ương 6 tiếp tục thảo luận và ra Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai là hết sức cần thiết. Luật sư bày tỏ tin tưởng, với kết quả Hội nghị Trung ương 6, các cấp, các ngành sẽ quán triệt sâu sắc và thực thi có hiệu quả, ngày càng đáp ứng mong đợi của nhân dân cũng như yêu cầu quản lý Nhà nước về đất đai trong tình hình mới.

Tiến sỹ Hoàng Văn Kể, Chủ tịch Hội liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật thành phố Hải Phòng đồng tình với 7 nội dung tập trung thảo luận tại Hội nghị; đồng thời, đánh giá cao sự nghiêm túc, thẳng thắn chỉ rõ những mặt được, chưa được, những ưu, khuyết điểm trong từng lĩnh vực cụ thể.

Về nội dung Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thảo luận, cho ý kiến về kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", ông Hoàng Văn Kể cũng như cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố rất tin tưởng vào sự kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn, không né tránh. Từ đó, các địa phương trong cả nước cần phải xem xét, nhìn nhận để đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân tại địa phương sát thực, nghiêm túc, khách quan...

Theo ông Hoàng Văn Kể, để đạt được kết quả cao hơn trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, các địa phương cần triển khai từng phần việc một cách quyết liệt hơn và phải giữ đúng nguyên tắc, có tình đoàn kết, thương yêu đồng chí; vừa có lý, có tình, giúp nhau cùng tiến bộ. Kiên quyết xử lý nghiêm minh những trường hợp là cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt về lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, chạy theo danh lợi, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc.

Đồng chí Triệu Văn Tiến, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình bày tỏ: Nghe đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6, tôi thực sự thấm thía. Qua kiểm điểm tự phê bình, phê bình và lắng nghe ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn những ưu điểm và nhất là khuyết điểm của mình; phân tích, làm rõ nguyên nhân của các khuyết điểm, hạn chế, từ đó đề ra các biện pháp sửa chữa, khắc phục. Đây là sự đổi mới mạnh mẽ của Đảng. Qua đây, tôi yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng. Tôi cho rằng, các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nhìn thẳng vào sự thật, tự nhận ra khuyết điểm, tự nghiêm khắc, quyết tâm khắc phục, sửa chữa. Như vậy, sức mạnh của Đảng càng được nâng lên, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng...

Tiếp nhận những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI), đồng chí Lê Chí Bắc, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho rằng: Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, bàn bạc trao đổi kỹ lưỡng và thống nhất thông qua nhiều chủ trương, chính sách quan trọng trên các lĩnh vực. Đề cập về báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Chí Bắc cho rằng: tinh thần kiểm điểm rất nghiêm túc, thắng thắn, trung thực, hết sức sâu sắc trên từng từng lĩnh vực, từng cương vị công tác. Tin tưởng vào những kết quả tốt đẹp mà Hội nghị Trung ương 6 đạt được, các kết luận, nghị quyết của Hội nghị sớm được triển khai trong cuộc sống.


Phóng viên TTXVN

Chính trị

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản