Hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng

Sáng 7/3, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí; tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng đã khai mạc với sự tham dự của các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, Trưởng ban Ban Chỉ đạo PCTN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Dự hội nghị còn các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong công tác PCTN. Mới đây nhất, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay đã xác định các nhóm biện pháp hàng đầu là: Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đây là giải pháp mang tính trọng tâm, xuyên suốt, mang tính cấp bách nhất; đồng thời khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của công tác PCTN.

Sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí và 5 năm thực hiện Luật PCTN, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã quan tâm chỉ đạo và thực hiện có kết quả. Qua nghiên cứu, học tập Nghị quyết và các văn bản liên quan đến công tác PCTN, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đảng viên được nâng lên; đa số đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân hoan nghênh, đồng tình với việc ban hành Nghị quyết và những chủ trương, giải pháp được nêu trong Nghị quyết. Việc ban hành, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 và Luật PCTN đã tạo khí thế mới cho công tác PCTN, bước đầu củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, được bạn bè quốc tế đánh giá tích cực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ, bên cạnh những thành tựu bước đầu, hội nghị lần này có trách nhiệm phân tích, làm rõ những mặt hạn chế, tồn tại và yếu kém trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 và Luật PCTN. Trên cơ sở đó, thảo luận, đề ra các biện pháp khắc phục nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác PCTN trong thời gian tiếp theo.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp ủy Đảng đã kiểm tra 1.089.771 đảng viên, phát hiện 11.594 đảng viên vi phạm; thi hành kỷ luật 2.953 trường hợp. Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn nổi cộm, bức xúc, dễ phát sinh sai phạm. Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý, hoặc kiến nghị xử lý 4 Ủy viên Trung ương Đảng (trong nhiệm kỳ X), 17 bí thư, phó bí thư, ủy viên ban cán sự Đảng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bộ, ngành; 2 bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐQT tập đoàn kinh tế nhà nước.

Trong 5 năm, toàn ngành thanh tra và các cấp, ngành đã triển khai 62.994 cuộc thanh tra, kiểm tra, đã kết thúc 52.671 cuộc. Qua thanh tra, đã phát hiện, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 1.619 tập thể, 11.973 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 464 vụ việc; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 20.743,8 tỷ đồng và 993.978 USD. Cùng thời gian này, cơ quan bảo vệ pháp luật đã khởi tố 1.458 vụ án tham nhũng với 3.151 bị can; truy tố 1.603 vụ, 3.889 bị can; xét xử 1.455 vụ, 3.387 bị cáo. Công tác điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng đối với các vụ án tham nhũng trong 5 năm qua có tiến bộ so với trước. Nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được phát hiện, xử lý nghiêm minh như: Vụ Mai Văn Dâu, Huỳnh Ngọc Sỹ…

Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc học tập, quán triệt Nghị quyết ở một số tỉnh, thành ủy và ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương chưa sâu sắc, còn nặng về hình thức. Có Ban chỉ đạo PCTN cấp tỉnh, một số tỉnh ủy, thành ủy có biểu hiện buông lỏng việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN. Tuy có tiến bộ nhưng công tác phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý chưa phản ánh đúng tình hình tham nhũng đang diễn ra. Số vụ án tham nhũng được điều tra, truy tố, xét xử trong từng năm có xu hướng giảm trong khi các vụ án hình sự nói chung ngày càng tăng. Việc xử lý các vụ án tham nhũng thường bị kéo dài hơn các tội phạm khác, trong đó các vụ án nghiêm trọng, phức tạp thường bị kéo dài theo hướng thu hẹp vụ án (giảm dần số đối tượng, giảm số lượng tài sản hoặc thiệt hại do tội phạm gây ra…).

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, tình hình tham nhũng ở nước ta hiện nay vẫn ở mức nghiêm trọng, diễn biến phức tạp với các hình thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi; xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực… Do vậy, trong tình hình mới, các bộ, ngành, địa phương cần nhận thức sâu sắc việc phòng, chống có hiệu quả nạn tham nhũng là đòi hỏi cấp thiết. Đây là vấn đề khó khăn, phức tạp; là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài; phải tiến hành kiên trì, kiên quyết, liên tục, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Phòng đi đôi với chống, không coi nhẹ mặt nào.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền phải lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN, tiếp tục khẩn trương bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế, xã hội. Trước hết là hoàn thiện các quy định nhằm khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý, tập trung vào các lĩnh vực có khả năng xảy ra tham nhũng cao như: quản lý, sử dụng đất đai; tài nguyên khoáng sản; xây dựng cơ bản; tín dụng, ngân hàng; quản lý thu, chi ngân sách; quản lý tài sản công; đầu tư công... Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về PCTN với các hình thức đa dạng, phong phú, một mặt cần nói rõ sự nguy hại, lên án và chống tham nhũng mạnh mẽ, đi đôi với tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật PCTN và mặt khác phải bảo vệ, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng kịp thời những tấm gương dũng cảm tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy các cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật, các cơ quan chức năng trong PCTN; phát huy vai trò, hiệu lực, hiệu quả giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội, của nhân dân đối với bộ máy công quyền, đối với các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều kẽ hở, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực…

Thiện Thuật

Chính trị

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản