Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tuyên giáo năm 2011

Ngày 24/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, đại diện Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Hội nghị đã xác định phương hướng chung 5 năm (2011-2015) và năm 2011 của ngành Tuyên giáo là: Tập trung nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XI, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Quốc hội khóa XIII, HĐND các cấp; tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, tạo không khí phấn khởi, tăng cường sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận cao trong xã hội.

Về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X trên lĩnh vực tuyên giáo, nhất là năm 2010, hội nghị thống nhất đánh giá: Toàn ngành đã chủ động, sáng tạo triển khai các hoạt động theo các nội dung Đại hội X với phương châm “Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Công tác tuyên giáo đã bám sát và phục vụ kịp thời, thiết thực các hoạt động của Đảng và đất nước; tích cực động viên, cổ vũ quá trình phấn đấu quyết liệt của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta khắc phục những khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Toàn ngành đã chủ động tham mưu, giúp các cấp ủy triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trương Tấn Sang đã ghi nhận và biểu dương những kết quả quan trọng mà Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong cả nước đã đạt được, đóng góp cho Đảng, đất nước trong năm 2010 và 5 năm qua.

Nêu rõ những hạn chế của công tác tuyên giáo trong năm 2010 và 5 năm qua, đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận kỹ, có quyết tâm cao và giải pháp tích cực khắc phục trong thời gian tới.

Tán thành với phương hướng chung và các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo 5 năm (2011-2015) và năm 2011, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, những mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu rất cao của toàn Đảng, toàn dân, trong đó các cơ quan tuyên giáo và đội ngũ các cán bộ làm công tác tuyên giáo có trách nhiệm lớn và vai trò quan trọng.

Năm 2011 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các cấp cần khẩn trương tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc nghiên cứu, học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội theo hướng tiếp tục đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Trên tinh thần đó, đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp, trước hết là Ban Tuyên giáo Trung ương cần tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, làm sáng tỏ về mặt khoa học những vấn đề lớn do thực tiễn của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đặt ra cũng như những vấn đề mới nảy sinh từ tình hình thế giới, khu vực diễn biến hết sức phức tạp, có những tác động, ảnh hưởng mạnh đến sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Kết quả nghiên cứu sẽ là những cơ sở lý luận khoa học hết sức quan trọng cho hình thành quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, cho việc hoạch định cơ chế, chính sách của Nhà nước ta, là cơ sở để thống nhất nhận thức, tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, vững tin vào con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, phản bác có căn cứ khoa học mọi luận điệu vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước ta trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa.

Ban Tuyên giáo các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác để nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước, tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng để nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, ý thức trách nhiệm xã hội của mỗi người dân, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, địa phương trong điều kiện tình hình có nhiều khó khăn, thách thức.

Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo các cấp, các ngành cần tiếp tục tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn kết chặt chẽ với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội ta…

Là cơ quan tham mưu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng về lĩnh vực tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các cấp, các ngành cần phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng và lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước trong các lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, báo chí, xuất bản nắm tình hình, phát hiện kịp thời những vấn đề mới, tham mưu cho Đảng và Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động và định hướng phát triển các lĩnh vực quan trọng này.

Đặc biệt, cần nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tham mưu, đề xuất với các cấp ủy Đảng, cơ quan quản lý Nhà nước để tập trung khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém đã kéo dài nhiều năm, gây bức xúc trong một số lĩnh vực này.

Hương Thủy - TTXVN

Chính trị

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản