Bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII

Sau 29 ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, sáng 26/11, các đại biểu đã họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII tại hội trường.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Dự phiên bế mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Tới dự còn có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, các bậc lão thành cách mạng, đại diện Đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế.

Tại phiên bế mạc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội (QH) nhiệm kỳ khóa XIII.

Báo cáo giải trình cho thấy, về cơ bản, các ĐBQH tán thành với dự kiến Chương trình do Ủy ban Thường vụ QH trình. Đa số ý kiến của các đại biểu tán thành với định hướng lập Chương trình và việc phân chia cũng như số lượng dự án luật, pháp lệnh được dự kiến trong Chương trình và cho rằng dự kiến này là hợp lý, phù hợp với điều kiện và khả năng thực tế của QH Khóa XIII. Các ĐBQH cũng tán thành với các biện pháp bảo đảm thực hiện Chương trình đồng thời kiến nghị thêm một số giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng luật, pháp lệnh, xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia vào quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH. Với 94% đại biểu tán thành, QH đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH nhiệm kỳ khóa XIII.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XIII. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN


Theo nội dung Nghị quyết, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH nhiệm kỳ khóa XIII gồm 85 dự án luật, 6 dự án pháp lệnh thuộc Chương trình chính thức và 38 dự án luật, 3 dự án pháp lệnh thuộc Chương trình chuẩn bị. Trong Chương trình chính thức, các dự án luật, pháp lệnh liên quan đến các lĩnh vực: tổ chức và hoạt động của các thiết chế trong hệ thống chính trị; quyền con người, quyền tự do dân chủ của công dân; dân sự, kinh tế; giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, y tế, văn hóa-thông tin, thể thao, dân tộc, tôn giáo, dân số, gia đình, trẻ em, lao động và chính sách xã hội và lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

QH giao Ủy ban Thường vụ QH chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan kịp thời tổ chức triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH nhiệm kỳ khóa XIII; trường hợp cần điều chỉnh Chương trình phải theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Không đưa vào Chương trình kỳ họp QH những dự án không đảm bảo chất lượng, không đủ hồ sơ và thời hạn luật định. Cơ quan soạn thảo thực hiện nghiệm chỉnh Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chú trọng tổng kết thực tiễn, xây dựng tờ trình, dự thảo trong đó xác định rõ các chính sách của luật, pháp lệnh; tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức hữu quan, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản để bảo đảm tính khả thi, tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản trong hệ thống pháp luật. Trưởng ban soạn thảo phải chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ của dự án luật.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Tại kỳ họp này, QH đã tập trung thảo luận, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 và kế hoạch kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2011; QH đã quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và năm 2012 và một số quyết định quan trọng khác. QH đã xem xét, thông qua 5 dự án luật: Luật Cơ yếu, Luật Lưu trữ, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đo lường; thảo luận, cho ý kiến về 13 dự án luật khác.

QH cũng đã tiến hành chất vấn 4 vị Bộ trưởng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với sự tham gia giải trình của một số Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng khác về các vấn đề liên quan. Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề lớn về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn. Hoạt động chất vấn tiếp tục có những cải tiến, đổi mới và thiết thực, tập trung vào một số vấn đề quan trọng, bức xúc được các vị đại biểu QH và cử tri quan tâm. Không khí các phiên chất vấn là dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng.

Chủ tịch QH nhấn mạnh, tại kỳ họp này, QH đã có những cải tiến, đổi mới trong việc chuẩn bị kỳ họp, điều hành các phiên họp, bảo đảm phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm của các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và từng đại biểu QH; nâng cao chất lượng chuẩn bị, thảo luận và quyết định các nội dung trình QH. Nghị quyết của QH đã cụ thể hơn, xác định rõ hơn các nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc tổ chức thực hiện. Chất vấn tập trung vào những vấn đề ở tầm vĩ mô, trao đổi theo nhóm vấn đề, giành toàn bộ thời gian cho việc hỏi và trả lời trực tiếp… Những cải tiến, đổi mới bước đầu này đã bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, được các vị đại biểu QH và cử tri đồng tình ủng hộ.

Chủ tịch QH đề nghị, phát huy những kết quả đạt được, ngay sau kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các ngành, các cấp cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các luật, nghị quyết vừa được QH quyết định. Các cơ quan của QH, các Đoàn đại biểu QH, các ĐBQH cần tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát; tổ chức có hiệu quả hoạt động chất vấn tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động báo cáo giải trình của các Bộ trưởng, Trưởng ngành, tiến tới thí điểm tổ chức chất vấn tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH. Các vị ĐBQH khẩn trương báo cáo kết quả kỳ họp, đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri và giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

QH kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân, tương ái, chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng chịu thiệt hại nặng nề của thiên tai, lũ lụt vừa qua; nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra (Xin xem toàn văn bài phát biểu trên Bản tin của TTXVN ngày 26/11).

Trước phiên bế mạc, cũng trong sáng 26/11, QH đã biểu quyết thông qua Luật Cơ yếu với tỷ lệ 91,8%; thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn 92,4% và Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề với tỷ lệ 94,2%.

Quang Vũ

Tin khác
  • Trung Trung Bộ có mưa vài nơi, Bắc Bộ đêm và sáng trời rét

    10:15 ngày 27/11/2011

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương do lưỡi cao lạnh lục địa chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông nên hôm nay (27/11) phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng.

Chính trị

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản