Báo chí là kênh quan trọng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Chiều 25/5, tại Hà Nội, Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng dành cho lãnh đạo các cơ quan báo chí - xuất bản khu vực phía Bắc, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức đã kết thúc sau hai ngày làm việc nghiêm túc.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đã phát biểu tổng kết hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN


Tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên là người trực tiếp tham gia công tác soạn thảo các Văn kiện trình Đại hội XI của Đảng đã truyền đạt, luận giải sâu sắc những quan điểm lớn, những điểm mới và những nội dung cơ bản trong các văn kiện: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi).

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Nội dung của các văn kiện Đại hội đều rất quan trọng, mỗi phần, mỗi điểm đều cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, nắm vững và vận dụng sáng tạo, tuy nhiên, một số nội dung cần được quán triệt thật sâu. Đồng chí yêu cầu các cán bộ chủ chốt của các cơ quan báo chí - xuất bản cần nắm vững, quán triệt: 5 bài học kinh nghiệm lớn từ thực tiễn cách mạng Việt Nam; 8 đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng; mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta và mục tiêu đến giữa thế kỷ 21 phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh; 8 phương hướng cơ bản, 8 mối quan hệ lớn, 4 định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh nêu trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, cần nắm vững 5 quan điểm phát triển, mục tiêu chiến lược và 3 đột phá chiến lược, 12 nội dung trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội, 4 vấn đề cơ bản nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Về Báo cáo chính trị, đồng chí Đinh Thế Huynh lưu ý cần nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong 5 năm tới; các nhiệm vụ và các giải pháp lớn trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa, giáo dục, khoa học, môi trường, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng Đảng.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Các cơ quan báo chí xuất bản là kênh quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng vào cuộc sống, tạo sự thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, sự đồng thuận cao trong toàn xã hội; nâng cao nhận thức, tính chiến đấu, tính tư tưởng, phản ứng mau lẹ để đấu tranh bác bỏ những luồng tư tưởng, các quan điểm sai trái, thù địch; uốn nắn những nhận thức lệch lạc.
Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị, trên cơ sở học tập và thảo luận, các cán bộ chủ chốt của các cơ quan báo chí - xuất bản nắm vững những vấn đề cơ bản, cốt lõi, những vấn đề mới trên từng lĩnh vực được nêu trong mỗi văn kiện để chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động của cơ quan đơn vị; tổ chức nghiêm túc các lớp nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng tại đơn vị.

Trên cơ sở nắm vững nội dung các văn kiện Đại hội XI của Đảng và các chủ trương của Đảng về công tác báo chí - xuất bản, các cơ quan báo chí - xuất bản vận dụng sáng tạo, xây dựng kế hoạch, chuyên trang, chuyên mục, chương trình tuyên truyền sinh động, truyền tải hấp dẫn các chủ trương, đường lối, các quyết sách của Đảng nêu trong các văn kiện đến với cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, các cơ quan báo chí - xuất bản tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị làm cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, quan trọng của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ta.

Hương Thủy

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản