08:05 28/08/2017

Thời gian nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè của giáo viên có được tính thêm?

Bạn đọc: Tôi là giáo viên tiểu học, có thời gian nghỉ thai sản trùng với hai tháng nghỉ hè. Vậy tôi được nghỉ 6 tháng gồm cả hai tháng hè hay 6 tháng thai sản + 2 tháng hè bởi giáo viên đương nhiên được nghỉ phép năm là hai tháng hè. Cụ thể thời gian nghỉ thai sản với giáo viên được tính như thế nào?

Về vấn đề này, theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tại điều 35 Luật bảo hiểm xã hội quy định, mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Trường hợp của bạn sinh con là trong khoảng thời gian bao gồm cả thời gian làm việc và thời gian nghỉ hè và thời điểm tính 6 tháng được nghỉ hè là thời điểm bạn xin nghỉ sinh. Vấn đề phát sinh ngoài thời gian làm việc và sẽ không tính vào thời gian tính nghỉ sinh. Lúc này phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm sinh để xem xét thời điểm tính ra khoảng thời gian được phép nghỉ.Như vậy, trường hợp của bạn trùng vào thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép đó thì bạn nghỉ sinh con và hưởng chế độ thai sản do BHXH chi trả. Pháp luật hiện hành cũng không quy định chi tiết về vấn đề trùng thời gian như tình huống của bạn, để giải quyết được quyền lợi này bạn có thể đề nghị hiệu trưởng nhà trường bố trí cho bạn nghỉ phép trước khi nghỉ thai sản hoặc lùi thời gian nghỉ phép sau khi nghỉ thai sản.


XC/Báo Tin Tức