Cơ quan cấp cục, vụ được sử dụng bao nhiêu xe công?

Dự thảo thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô đã xác định rõ định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của cục, vụ và tổ chức tương đương thuộc cơ quan bộ và cấp tổng cục.

Chú thích ảnh
Cơ chế khoán xe công, định mức tiêu chuẩn sử dụng xe công sẽ tiết kiệm được chi phí. Ảnh: Minh Phương/Báo Tin tức

Định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan bộ được xác định như sau: Đối với nhóm đơn vị (cục, vụ và tổ chức tương đương) có số biên chế dưới 50 người thì định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung được xác định như sau: Định mức sử dụng xe ô tô bằng số lượng đơn vị có số biên chế dưới 50 người chia (:) cho 2.

Trong trường hợp phép chia có kết quả dư thì bộ, cơ quan trung ương quyết định việc làm tròn số. Ví dụ: Cơ quan bộ A có 9 đơn vị có số biên chế dưới 50 người (9/2 = 4,5), thì bộ, cơ quan trung ương quyết định định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung hoặc 4 xe ô tô hoặc 5 xe ô tô.

Đối với nhóm đơn vị (cục, vụ và tổ chức tương đương) có số biên chế từ 50 người trở lên thì định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung được xác định bằng số lượng đơn vị có số biên chế từ 50 người trở lên.

Đối với các đơn vị mà trụ sở làm việc không nằm chung địa bàn tỉnh, thành phố với trụ sở của bộ, cơ quan trung ương thì không xác định định mức theo quy định như trên. Việc xác định định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung thực hiện theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP.

Tức là, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của đơn vị thuộc, trực thuộc bộ, cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn cấp tỉnh có chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô là tối đa 1 xe/1 đơn vị.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương xem xét, quyết định định mức sử dụng tối đa 2 xe/1 đơn vị trong các trường hợp đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn miền núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; và đơn vị có phạm vi quản lý trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

Định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan tổng cục được xác định như sau: Đối với nhóm đơn vị (cục, vụ và tổ chức tương đương) có số biên chế dưới 50 người thì định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung được xác định bằng công thức như sau: Định mức sử dụng xe ô tô bằng số lượng các đơn vị có số biên chế dưới 50 người chia (:) cho 3.

Đối với các đơn vị có số biên chế từ 50 người trở lên thì định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung được xác định bằng số lượng đơn vị có số biên chế từ 50 người trở lên.
Đối với các đơn vị mà trụ sở làm việc không nằm chung địa bàn tỉnh, thành phố với trụ sở của tổng cục thì không xác định định mức như trên mà thực hiện theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP, nghĩa là tối đa 1 xe/1 đơn vị.

 

Minh Phương/Báo Tin tức
Xử lý rất nghiêm khắc vụ dùng xe công đưa đón người nhà tận chân máy bay
Xử lý rất nghiêm khắc vụ dùng xe công đưa đón người nhà tận chân máy bay

“Tinh thần của Thủ tướng là xử lý rất nghiêm khắc và cần rút kinh nghiệm chung để không tái phạm. Tôi cho rằng dư luận, người dân giám sát rất tốt, câu chuyện này là bài học chung cho tất cả mọi người”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trả lời báo chí tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 1/2019 về vụ việc dùng xe công đưa đón người nhà của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN