07:15 15/07/2014

Thí sinh hào hứng với đề thi cao đẳng

PV Báo Tin Tức ghi nhận những hình ảnh về đợt thi cao đẳng tại: CĐ Sư phạm Trung ương và CĐ Sư phạm Hà Nội.

PV Báo Tin Tức ghi nhận những hình ảnh về đợt thi cao đẳng tại: CĐ Sư phạm Trung ương và CĐ Sư phạm Hà Nội.  


Thí sinh đến trường thi 


Trong phòng thi.


Một số thí sinh đã nộp bài trước khi hết giờ.


Lấy lại đồ dùng trước khi ra khỏi khu vực thi.


Những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi.


Nhiều thí sinh hào hứng với đề thi cao đẳng.