10:07 17/10/2015

Thêm nguồn vốn lớn để đầu tư cho nền kinh tế

Phóng viên báo Tin Tức (TTXVN) đã phỏng vấn ông Đặng Quyết Tiến (ảnh), Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) xung quanh câu chuyện thoái vốn.


Thưa ông, quyết định thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại 10 doanh nghiệp được đưa ra trong bối cảnh ngân sách đang gặp khó khăn không chỉ năm 2015 mà còn cả 2016. Việc thoái vốn này của SCIC có phải nhằm ổn định ngân sách, giữ vững mục tiêu mà Quốc hội đã đề ra?


Trần bội chi ngân sách 5% và cân đối ngân sách là giải pháp liên quan tới phân bổ ngân sách và điều hành chung của Chính phủ và Bộ Tài chính. Tôi cho rằng, có rất nhiều giải pháp để điều hành kinh tế vĩ mô theo mục tiêu này.

Tuy nhiên, nguồn thu thoái vốn lần này đã được quy định từ Nghị quyết Trung ương 3 khóa 9, trong đó nêu việc bán vốn Nhà nước là để tập trung tại quỹ mà SCIC đang nắm giữ. Chính phủ đã quy định rõ mục tiêu của quỹ là để tái đầu tư vào các ngành nghề, lĩnh vực mà Nhà nước phải nắm giữ. Khoản tiền thu hồi sau thoái vốn sẽ được sử dụng để tái đầu tư cho nền kinh tế. Khi dùng nguồn vốn này, ngân sách sẽ không phải bỏ ra để đầu tư và đây sẽ là nguồn vốn “mồi” để Nhà nước có điều kiện kêu gọi xã hội, thu hút đầu tư.


Việc thoái vốn này có nằm trong kế hoạch tái cấu trúc đầu tư của SCIC?

Quyết định này nằm trong tổng thể chung, chỉ đạo chung của Đảng và Nhà nước, khẳng định quyết tâm mà Chính phủ đã thể hiện trong thông điệp được quy định ở Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước trong quản lý đầu tư doanh nghiệp. Theo đó, Nhà nước sẽ thu hẹp lại các lĩnh vực kinh tế mà thành phần kinh tế tư nhân có thể làm được. Điều này có nghĩa là với những doanh nghiệp mà bản thân họ đã thực hiện tốt thì Nhà nước sẽ thu vốn về để đầu tư vào những lĩnh vực khác mà Nhà nước cần phải nắm giữ trong các vấn đề an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và đầu tư hạ tầng cơ sở…

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, lộ trình thoái vốn được giao cho SCIC. SCIC là nhà đầu tư và khi Chính phủ giao vốn cho họ thì phải tôn trọng quyền của họ.

SCIC là đơn vị được Nhà nước giao quản lý, đầu tư theo mô hình doanh nghiệp. Vì vậy, SCIC cũng phải có một kế hoạch thoái vốn để tập trung nguồn lực đầu tư những mục tiêu mà Chính phủ đã quy định. 

Việc kinh doanh của các doanh nghiệp sau thoái vốn liệu có bị ảnh hưởng, thưa ông?

Khi Nhà nước thấy tư nhân làm tốt có nghĩa là Nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối nữa. Hiện, các doanh nghiệp được chỉ định SCIC thoái vốn có hoạt động kinh doanh khá tốt, năng lực quản trị cũng tốt. Vì vậy, khi bàn giao lại cho khu vực kinh tế tư nhân, họ sẽ có thêm động lực, tận dụng được nguồn lực để có định hướng phát triển tốt nhất cho các cổ đông.

Với những ngành nghề kinh doanh có ảnh hưởng đến người dân, ảnh hưởng đến kinh tế cộng đồng thì phải có sự quản lý Nhà nước. Ví dụ như doanh nghiệp Vinamilk, sản phẩm sữa vẫn phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu của người dân tốt hơn chứ không có nghĩa là “độc quyền” (Vinamilk là một trong những công ty nắm quyền chi phối giá sữa trên thị trường) thì được phép kinh doanh theo giá mình muốn. Như vậy, mặc dù Nhà nước tiến hành thoái vốn khỏi doanh nghiệp này nhưng vẫn phải đảm bảo quy tắc, quản lý thị trường theo đúng luật và quy định. Các nhà đầu tư mới nắm giữ lượng cổ phiếu sau khi được bán ra đều phải cam kết đảm bảo các yêu cầu mà Nhà nước và Chính phủ đã đề ra.

Việc SCIC thoái vốn khỏi 10 doanh nghiệp lớn, trong đó có nhiều doanh nghiệp đang là các “blue chips” trên thị trường chứng khoán sẽ tác động ra sao tới thị trường này, thưa ông?

Yêu cầu thoái vốn của SCIC được Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 1787/TTg-ĐMDN về đề án tái cơ cấu SCIC. Trong đó nêu rõ, việc thoái vốn phải chọn thời điểm thích hợp và phải có phương án cụ thể, đảm bảo “đạt được lợi ích cao nhất”. Theo yêu cầu của Chính phủ, các phương án thoái vốn của SCIC đều phải đảm bảo không làm ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp, quyền lợi người lao động và không gây biến động trên thị trường.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

M.Phương- T. Dương (thực hiện)