12:08 05/12/2018

Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực bứt phá trong năm 2019

Với những tiền đề vững chắc đã đạt được trong năm 2018, Thành phố Hồ Chí Minh xác định năm 2019 là thời cơ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thi đua, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Đại hội X.

Từ đó, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất chọn chủ đề năm 2019 là “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”.

Chú thích ảnh
Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Tràng Dương/TTXVN

Những tiền đề vững chắc

Về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018, đánh giá của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Trong nhiều điều kiện khó khăn, thách thức, thành phố vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế là 8,3%, thu ngân sách nhà nước ước đạt 369.621 tỷ đồng, nguồn thu từ khu vực kinh tế tăng 15,02% so với cùng kỳ, tổng đầu tư xã hội chiếm 35% GRDP, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 7,07 tỷ USD.

Kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng theo chiều sâu, đúng định hướng, tăng tỷ trọng cơ cấu ngành dịch vụ và giảm dần tỷ trọng ngành công nghiệp, nông nghiệp trong GRDP, đồng thời tăng GRDP thông qua tăng năng suất lao động ngày càng lớn. Bên cạnh đó, các lĩnh văn hoá - thể thao, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, an toàn thực phẩm, đảm bảo an sinh xã hội đạt kết quả và có sự chuyển biến tích cực.

Để có những kết quả ấn tượng trên, không thể phủ nhận rằng, ngoài nội lực của thành phố, thì Nghị quyết 54 có hiệu lực từ 15/1/2018 chính là một trong những “động lực thể chế” quan trọng để nội lực ấy phát huy hiệu quả hơn nữa.

Theo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, qua gần 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, thành phố bước đầu đạt một số kết quả tích cực cơ bản hoàn thành việc triển khai thực hiện theo Kế hoạch đề ra.

Hội đồng nhân dân thành phố đã thảo luận, thông qua 13 nội dung, các cơ chế, chính sách ban hành đã góp phần sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức; khuyến khích, nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh thu hút các chuyên gia, nhà khoa học, nhân tài tham gia đóng góp cho sự phát triển của thành phố…

Song song đó, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm, đổi mới. Thành phố đã tổ chức tổng kết, sơ kết thực hiện nhiều Nghị quyết của Trung ương và Đảng bộ thành phố về công tác tuyên giáo, tổ chức cán bộ, dân vận, công tác kiểm tra của Đảng; kiên trì chỉ đạo nâng cao chất lượng đảng viên, trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý suy thoái, tham nhũng được triển khai hiệu quả hơn.

Xác định 2 khâu bứt phá

Với những tiền đề trên, bước vào năm 2019, Đảng bộ thành phố đã xác định cải cách hành chính và Nghị quyết 54 của Quốc hội là hai khâu cần triển khai hiệu quả để thành phố bứt phá.

Để triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của năm 2019, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Đảng bộ thành phố tiếp tục khơi dậy và phát huy hơn nữa truyền thống, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân thành phố trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, tạo không khí thi đua trong đội ngũ cán bộ công chức để phát huy sáng kiến, cải tiến trong thực thi công việc. Đặc biệt là tập trung thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cần đẩy mạnh hơn nữa, hiệu quả hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện liên thông điện tử, sử dụng chữ ký số, mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Thành phố tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện và tăng thứ hạng xếp hạng đối với các chỉ số PAPI, PCI, PAR-index, trong đó đặc biệt phải cải thiện mạnh mẽ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Cải cách hành chính phải thực sự đi vào chiều sâu, phục vụ tốt nhất đời sống sinh hoạt của nhân dân và sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp làm thước đo sau cùng.

Đảng bộ thành phố yêu cầu các cấp ủy tập trung lãnh đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai đợt sinh hoạt trong Đảng bộ nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, với chủ đề “Vai trò của đảng viên và tổ chức đảng trong phát huy sáng tạo của nhân dân và chăm lo cho nhân dân”. Trong đó, cán bộ, đảng viên phải là những người tiên phong về nhận thức và gương mẫu trong hành động.

Đây chính là tiền đề quan trọng để thành phố tập trung triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị về công tác tổ chức, công tác cán bộ nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong đó, việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; quy hoạch và xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, trước mắt chuẩn bị tốt nhân sự và nội dung cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là yêu cầu trọng tâm.

Thành ủy thành phố cũng xác định tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các đầu việc trọng tâm được giao, kiểm tra, giám sát định kỳ hàng quý. Các đồng chí bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn mình quản lý. Giám đốc các sở, ngành, doanh nghiệp với trách nhiệm người đứng đầu chính quyền, đứng đầu doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm được giao, kịp thời báo cáo, kiến nghị và cùng cấp trên giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Mặt khác, Thành ủy thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, triển khai quyết liệt Nghị quyết 54 của Quốc hội, 7 Chương trình đột phá, Chương trình Xây dựng nông thôn mới, Đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh gắn với Khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố.

Duy trì đối thoại của lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà đầu tư tài chính (2-3 tháng/lần); triển khai các giải pháp thu hút đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu đường, trung tâm tài chính, quảng trường, nhà hát giao hưởng và các dự án khác theo quy hoạch tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Thực hiện các giải pháp cụ thể, Thành ủy thành phố cũng lưu ý việc  nâng cao hiệu quả công tác truyền thông của các cơ quan báo chí thành phố, chủ động truyền thông có dự báo, truyền thông thuyết phục bằng sức mạnh của hệ thống chính trị, phù hợp với từng đối tượng, đấu tranh hiệu quả với hoạt động phá hoại của các cá nhân, tổ chức phản động, nhất là hoạt động kích động tụ tập đông người, biểu tình trái pháp luật và các hoạt động vi phạm pháp luật, không để bị bất ngờ, hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp nêu cao tinh thần chủ động, đoàn kết, sáng tạo, khẳng định và tự hào về trách nhiệm chính trị trước Đảng và nhân dân, thi đua nước rút để hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xứng đáng với mong đợi và tin tưởng của nhân dân thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Anh Tuấn (TTXVN)