11:09 19/11/2020

Thành lập chi nhánh Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 18/11, Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam đã ra mắt Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh (ACT-HCM).

Chú thích ảnh

Ông Nguyễn Minh Vỹ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam cho biết: ACT-HCM có nhiệm vụ giám định, giám sát, ứng dụng khoa học công nghệ để phân biệt hàng thật, hàng giả, phục vụ cho hoạt động sản xuất và lưu thông hàng hóa; góp phần làm minh bạch thị trường, khẳng định thương hiệu của doanh nghiệp và bảo vệ người tiêu dùng.