07:11 28/07/2020

Tham gia BHXH tự nguyện bao lâu sẽ được đóng một lần để lĩnh lương hưu?

Bạn đọc hỏi: Bố tôi năm nay 49 tuổi và vừa mới tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. Vậy khi đến 60 tuổi, bố tôi muốn đóng nốt 10 năm để hưởng lương hưu có được không?

Chú thích ảnh
Tuyên truyền về BHXH tự nguyện, BHYT.

Về vấn đề này, theo Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu là có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Trường hợp người tham gia BHXH đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đã đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì có thể tiếp tục đóng BHXH tự nguyện hằng tháng cho đến khi thời gian đóng BHXH chỉ còn thiếu không quá 10 năm thì khi đó được đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Bố bạn hoàn toàn có thể đóng 1 lần 10 năm khi 60 tuổi để hưởng lương hưu. Chi tiết cụ thể, bạn đến cơ quan BHXH địa phương nơi cư trú để cơ quan BHXH căn cứ hồ sơ cụ thể của bố bạn và hướng dẫn tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

XC/Báo Tin tức