07:17 18/07/2019

Tập huấn tuyên truyền về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Ngày 18/7, tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019; về phòng, chống bệnh cúm gia cầm cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở thuộc Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện, cán bộ Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và cán bộ đài truyền thanh cấp xã của tỉnh Hải Dương. 

Chú thích ảnh
Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) Lê Hương Giang phát biểu khai mạc hội nghị.

Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) Lê Hương Giang cho biết,  ngày 17/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1045/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình truyền thông về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”. Trong đó, nhấn mạnh cần tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân về phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; gắn kết nội dung về phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và phát triển văn hóa - xã hội.

Ngày 13/2/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 71/QĐ-TTg phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019 - 2025”. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chú trọng thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cho người dân về bệnh cúm gia cầm, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở. 

Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở tỉnh Hải Dương đã được phổ biến những chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước về phát triển bền vững; Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; vai trò của thông tin trong việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Đồng thời, tại đây, chuyên gia của Viện nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương cũng chia sẻ cho các đại biểu những nội dung khái quát về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, nhiệm vụ trọng tâm về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, hướng tới nền kinh tế tăng trưởng và thịnh vượng.

Chú thích ảnh
Tiến sĩ Nguyễn Tùng, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và truyền thông, Cục thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giới thiệu các quy định, hướng dẫn của Nhà nước về bệnh cúm gia cầm.

Thống kê cho thấy, tỉnh Hải Dương có 11/12 huyện nằm trong Danh sách vùng nguy cơ cao về cúm gia cầm. Tại hội nghị, chuyên gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã giới thiệu các quy định, hướng dẫn về bệnh cúm gia cầm; tình hình dịch bệnh, nguy cơ tái phát trên diện rộng, các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm cũng như ngăn chặn sự xâm nhập vi rút cúm gia cầm vào nước ta; cách chủ động phòng tránh, hạn chế thấp nhất sự lây nhiễm và tử vong cho người, đảm bảo an sinh - xã hội… 

Chuyên gia lưu ý các cán bộ truyền thông cơ sở linh hoạt trong quá trình chuyển tải thông tin quan trọng về phòng, chống bệnh cúm gia cầm đến với người dân, phù hợp với đặc thù chăn nuôi của từng địa phương cụ thể. 

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)