10:22 27/10/2015

Tăng cường bảo vệ vườn cà phê đến kỳ thu hoạch

Hiện nay, cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên đã bắt đầu chắc hạt, già, một số vườn chín bói. Các nông hộ tăng cường bảo vệ để vườn cà phê chín đều, đạt tỷ lệ quả chín từ 90% trở lên mới đưa vào thu hoạch đại trà nhằm góp phần nâng cao chất lượng cà phê nhân xuất khẩu.


Những năm trước đây, nhiều nông hộ sản xuất cà phê ở các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Đắk Nông thường có quan niệm “xanh nhà còn hơn già đồng” nhằm tránh mất cắp, nên khi vườn cà phê chỉ mới có 50% quả chín là đã bắt đầu thu hoạch đại trà. Khi thu hoạch, các nông hộ tuốt tất cả các quả trên cành, từ quả xanh non đến quả chín, quả sâu, bệnh nên chất lượng cà phê không cao. Nghiêm trọng hơn, việc thu hoạch nhiều quả cà phê xanh non là kéo dần thời vụ thu hoạch vào cuối mùa mưa gây nhiều bất lợi trong phơi, sấy, chế biến, đồng thời tăng thêm chu kỳ tưới nước, tăng chi phí đầu tư gây nhiều tốn kém cho người sản xuất...

Từ năm 2013 đến nay, các nông hộ sản xuất cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên đã xóa bỏ dần tập quán thu hoạch cà phê quả xanh. Các nông hộ khi chuẩn bị bước vào đầu vụ thu hoạch (cà phê bắt đầu già, thu bói) đều tổ chức người ăn, ở ngay tại vườn để canh giữ các vườn cà phê. Đối với các vùng có nhiều hộ gia đình có diện tích cà phê kinh doanh liền kề, đã liên kết thành lập các tổ, đội ngày đêm túc trực bảo vệ các vườn cà phê.

Lực lượng dân quân du kích, công an xã tại các vùng sản xuất cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên hướng dẫn đồng bào đề cao cảnh giác, phát hiện người lạ mặt xuất hiện ở các lô cà phê, báo ngay với các đơn vị chức năng để kịp thời có biện pháp xử lý, kiểm tra.

Tại các vùng chuyên canh cà phê tập trung ở xa các khu dân cư, chính quyền các cấp ở các tỉnh Tây Nguyên cũng đã hợp đồng với các đơn vị quân đội, công an trên địa bàn để bảo vệ các vườn cà phê nhằm tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc yên tâm để vườn cà phê chín đều, đạt tỷ lệ quả chín từ 90% trở lên.

Các địa phương ở các tỉnh Tây Nguyên còn chỉ đạo, vận động các đại lý thu mua cà phê không được thu mua cà phê quả tươi không rõ nguồn gốc nhằm góp phần hạn chế tình trạng trộm cắp cà phê quả tươi trên địa bàn.

Hiện các tỉnh Tây Nguyên có tổng diện tích cà phê trên 573.000 ha; trong đó, diện tích cà phê cho thu hoạch trên 532.000 ha, Đắk Lắk là địa phương có diện tích cà phê nhiều nhất, với trên 204.000 ha; trong đó, diện tích cà phê cho thu hoạch gần 193.000 ha.

Quang Huy