Tags:

Xoá đói giảm nghèo

 • Cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân - Bài 1: Điểm sáng trong chương trình xoá đói, giảm nghèo

  Cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân - Bài 1: Điểm sáng trong chương trình xoá đói, giảm nghèo

  Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 (Chỉ thị 40) của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội được đánh giá là một Chỉ thị quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với một chính sách thiết yếu, một kênh tín dụng giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách vươn lên trong cuộc sống.

 • Agribank và 31 năm hành trình mang dấu ấn “Tam nông”

  Agribank và 31 năm hành trình mang dấu ấn “Tam nông”

  Chặng đường 31 năm hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank (26/3/1988 – 26/3/2019) đã khẳng định sự kiên định của một thương hiệu gắn với sứ mệnh “Tam nông”, luôn tiên phong, chủ lực cung ứng tín dụng, sản phẩm dịch vụ tiện ích cho nền kinh tế, đặc biệt là nông nghiệp, nông dân, nông thôn, có đóng góp rất quan trọng vào công cuộc xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững.

 • Agribank cùng địa phương phát triển bền vững

  Agribank cùng địa phương phát triển bền vững

  30 năm gắn bó trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn, Agribank đóng góp rất quan trọng vào công cuộc xoá đói giảm nghèo, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của đất nước ta. Agribank đồng hành cùng nhiều địa phương trên cả nước, tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư, cung ứng vốn, sản phẩm dịch vụ ngân hàng kịp thời đến cộng đồng doanh nghiệp, hộ sản xuất, qua đó tạo nên nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả, phát triển bền vững, cùng các địa phương phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế…

 • Hiệu quả từ vốn vay chính sách cho đồng bào vùng cao Yên Bái

  Hiệu quả từ vốn vay chính sách cho đồng bào vùng cao Yên Bái

  Là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, hơn 46% số hộ ở Yên Bái thuộc đồng bào các dân tộc thiểu số, chủ yếu sống ở nông thôn. Vì vậy, xoá đói giảm nghèo và an sinh xã hội là một trong những mục tiêu quan trọng mà tỉnh Yên Bái đặt ra trong phát triển kinh tế xã hội.

 • Hiệu quả từ nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội

  Hiệu quả từ nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội

  Trong những năm qua, đặc biệt từ năm 2016 đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Định thực hiện hiệu quả và đồng bộ các giải pháp đối với vốn tín dụng chính sách xã hội, đã làm tăng thu nhập cho kinh tế hộ gia đình, góp phần xoá đói giảm nghèo và hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

 • Xoá đói giảm nghèo là mục tiêu cao nhất của nỗ lực phát triển

  Xoá đói giảm nghèo là mục tiêu cao nhất của nỗ lực phát triển

  Tại LHQ, Đại sứ Nguyễn Phương Nga đã có bài phát biểu nhấn mạnh xoá đói giảm nghèo tiếp tục là mục tiêu cao nhất của các nỗ lực toàn cầu cho phát triển.

 • Thêm nguồn lực mới giảm nghèo cho vùng Tây Nguyên

  Thêm nguồn lực mới giảm nghèo cho vùng Tây Nguyên

  Công tác “xoá đói - giảm nghèo” ở vùng Tây Nguyên được coi là quyết sách quan trọng hàng đầu, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong khu vực.

 • Tuyên Quang: Gần 100.000 hộ dân được hưởng lợi từ Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn

  Bắt đầu triển khai tại tỉnh Tuyên Quang từ năm 2011, đến nay Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn (TNSP) đã hỗ trợ sản xuất cho gần 100.000 hộ dân, chủ yếu là các hộ nghèo và các hộ dân tộc thiểu số để xoá đói giảm nghèo.

 • Dự án “Ngân hàng bò” giúp nông dân nghèo

  Dự án “Ngân hàng bò” giúp nông dân nghèo

  Sau gần 2 năm triển khai, dự án “Ngân hàng bò” tại huyện miền núi Tân Sơn (Phú Thọ) đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Số lượng bò con tăng lên đáng kể, tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động địa phương, góp phần xoá đói giảm nghèo...

 • Người dân đã “an cư lạc nghiệp”

  Người dân đã “an cư lạc nghiệp”

  Thực hiện Quyết định 167/CP về chính sách hỗ trợ hộ nghèo, đến nay, xã Mường Nhé đã hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng nhà ở cho người nghèo. Từ chương trình hỗ trợ này đã giúp hộ nghèo khó khăn về nhà ở ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xoá đói giảm nghèo bền vững.

 • “Cuộc cách mạng” di động tại các quốc đảo Thái Bình Dương

  “Cuộc cách mạng” di động tại các quốc đảo Thái Bình Dương

  Từ vùng cao nguyên gồ ghề của Papua Niu Ghinê tới những đảo xa xôi ở Tonga, cuộc cách mạng viễn thông ở khu vực Thái Bình Dương đang giúp xoá đói giảm nghèo và sự cô lập tại vài trong số những nước nghèo nhất thế giới.