Tags:

Xây dựng pháp luật

 • Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng pháp luật

  Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng pháp luật

  Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, ngày 21/11, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

 • Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Đổi mới, cải tiến công tác xây dựng pháp luật

  Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Đổi mới, cải tiến công tác xây dựng pháp luật

  Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, chiều 15/11, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi).

 • Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật

  Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật

  Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật; tăng cường trách nhiệm của từng cơ quan và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản, nhất là trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh... là những mục tiêu lớn của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mà Chính phủ trình ra Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 này.