Tags:

Xâm nhập mặn

 • Xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm dần trong 10 ngày đầu tháng 5

  Xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm dần trong 10 ngày đầu tháng 5

  Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 1-10/5, xâm nhập mặn ở các sông trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục giảm dần. Độ mặn cao nhất tại các trạm trong thời kỳ này ở mức thấp hơn so với giai đoạn từ 21-30/4.

 • Xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long cao hơn trung bình nhiều năm

  Xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long cao hơn trung bình nhiều năm

  Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2020-2021 sẽ ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không nghiêm trọng như mùa khô năm 2019-2020.

 • Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long tăng dần

  Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long tăng dần

  Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 6 đến 10/5, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long có xu thế tăng dần so với tuần từ 1 - 5/5 và đạt mức cao nhất vào cuối tuần. Độ mặn cao nhất trong đợt này tại các trạm ở mức tương đương và cao hơn thời kỳ từ ngày 21 - 30/4, riêng ở Cà Mau độ mặn ở mức thấp hơn.

 • Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng dần

  Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng dần

  Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 2-10/5, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long có xu thế tăng dần và đạt mức cao nhất vào cuối tuần. Độ mặn cao nhất trong đợt này tại các trạm ở mức tương đương và cao hơn 10 ngày cuối tháng 4, riêng ở Cà Mau độ mặn ở mức thấp hơn.