Tags:

Vinpearl condotel riverfront đà nẵng

  • Chuỗi Vinpearl Condotel khai trương khách sạn thứ 2 tại Đà Nẵng

    Chuỗi Vinpearl Condotel khai trương khách sạn thứ 2 tại Đà Nẵng

    Ngày 19/5/2018, Vinpearl Condotel Riverfront Đà Nẵng chính thức khai trương với quy mô 850 phòng. Đây là khách sạn thứ 22 của hệ thống Vinpearl trên toàn quốc và là khách sạn thứ 2 của mô hình Condotel 5 sao quốc tế, theo tiêu chuẩn Vinpearl Discovery đi vào hoạt động.