Tags:

Viết bằng chân

  • Thí sinh đặc biệt viết bằng chân

    Đó là trường hợp em Nguyễn Minh Phú, học sinh lớp 12 trường THPT Trần Đình Phong (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) bị tật cả 2 tay nhưng vẫn vươn lên trở thành học sinh giỏi cấp huyện, dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh.