Tags:

Vườn chín bói

  • Tăng cường bảo vệ vườn cà phê đến kỳ thu hoạch

    Tăng cường bảo vệ vườn cà phê đến kỳ thu hoạch

    Hiện nay, cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên đã bắt đầu chắc hạt, già, một số vườn chín bói. Các nông hộ tăng cường bảo vệ để vườn cà phê chín đều, đạt tỷ lệ quả chín từ 90% trở lên mới đưa vào thu hoạch đại trà nhằm góp phần nâng cao chất lượng cà phê nhân xuất khẩu.