Tags:

Văn phòng 701

 • Việt Nam - Hoa Kỳ vượt qua quá khứ, cùng phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp

  Việt Nam - Hoa Kỳ vượt qua quá khứ, cùng phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp

  Tối 15/7, tại Hà Nội, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Văn  phòng 701) phối hợp với Trung tâm Stimson (Hoa Kỳ) tổ chức Hội thảo trực tuyến quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam và hậu quả chiến tranh: 25 năm bình thường hóa quan hệ.

 • Hỗ trợ người khuyết tật tại 7 tỉnh bị phun rải chất độc da cam/dioxin

  Hỗ trợ người khuyết tật tại 7 tỉnh bị phun rải chất độc da cam/dioxin

  Ngày 19/8, tại Đồng Nai, Văn phòng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Văn phòng 701), phối hợp cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức hội thảo về Dự án hỗ trợ người khuyết tật tại 7 tỉnh của Việt Nam bị phun rải chất độc da cam/dioxin.

 • Hoa Kỳ và Việt Nam ký kết ghi nhận ý định hỗ trợ người khuyết tật

  Hoa Kỳ và Việt Nam ký kết ghi nhận ý định hỗ trợ người khuyết tật

  Ngày 20/4, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (gọi tắt là Văn phòng 701) đã ký bản ghi nhận ý định với mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật tại bảy tỉnh mục tiêu tại Việt Nam.

 • Bàn giải pháp khắc phục hậu quả chất da cam/dioxin đối với con người và môi trường

  Bàn giải pháp khắc phục hậu quả chất da cam/dioxin đối với con người và môi trường

  Ngày 14/12, tại Hà Nội, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Văn phòng 701) và Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo quốc tế về khắc phục hậu quả của chất da cam/dioxin đối với con người và môi trường.