Tags:

Võ văn có

  • Ông Võ Văn Có hơn 20 năm tình nguyện vá đường

    Ông Võ Văn Có hơn 20 năm tình nguyện vá đường

    Hơn 20 năm qua, nhiều ổ voi, ổ gà trên những tuyến đường liên xã (thuộc địa phận xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) đã được vá bằng đôi bàn tay của ông Võ Văn Có, 60 tuổi, ở ấp 6, xã Gia Canh.