Tags:

Vì tương lai xanh

 • Thông điệp 'Đổi mới sáng tạo vì tương lai xanh'

  Thông điệp 'Đổi mới sáng tạo vì tương lai xanh'

  Thông điệp của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2020 được truyền tải đến xã hội, cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân và các địa phương là “Đổi mới sáng tạo vì tương lai xanh” với tinh thần phòng chống, dịch COVID-19, giữ an toàn cho tất cả mọi người.

 • “Agribank- Vì tương lai xanh”: Hành động từ những điều nhỏ nhất

  “Agribank- Vì tương lai xanh”: Hành động từ những điều nhỏ nhất

  Hành động từ những điều nhỏ nhất cùng hiện thực hóa mục tiêu “Vì tương lai xanh” đang được toàn hệ thống Agribank tích cực hưởng ứng triển khai.

 • Agribank – Vì tương lai xanh

  Agribank – Vì tương lai xanh

  “Vì tương lai xanh”- mục tiêu xuyên suốt từ nhận thức đến hành động của trên 40.000 cán bộ CNV chung tay cùng ngành Ngân hàng thực hiện thành công Chiến lược quốc gia của Việt Nam về kinh tế xanh thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Hành động từ những điều nhỏ nhất cùng hiện thực hóa mục tiêu chiến lược tăng trưởng xanh và bền vững.