Tags:

Tuyên truyền cho ngư dân

  • Tuyên truyền cho ngư dân nhanh chóng vào bờ đi bầu cử

    Tuyên truyền cho ngư dân nhanh chóng vào bờ đi bầu cử

    Ngày 20/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận phối hợp với Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức họp báo thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, hầu hết các công đoạn chuẩn bị đã hoàn thành và Bình Thuận đã sẵn sàng cho ngày bầu cử.

  • Bầu cử QH và HĐND: Đẩy mạnh tuyên truyền cho ngư dân về ngày hội bầu cử

    Bầu cử QH và HĐND: Đẩy mạnh tuyên truyền cho ngư dân về ngày hội bầu cử

    Ðể cử tri các vùng biển tham gia bầu cử vào ngày 23/5/2021 đạt tỷ lệ cao nhất, công tác tuyên truyền, vận động đang được ủy ban bầu cử các cấp ở Bình Định triển khai khẩn trương, với phương châm sâu sát, kỹ lưỡng.