Tags:

Triều cường tại nam bộ

  • Triều cường tại Nam Bộ còn diễn biến phức tạp

    Triều cường tại Nam Bộ còn diễn biến phức tạp

    Tình hình triều cường đang diễn biến phức tạp với đỉnh triều ngày càng tăng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung. Xu hướng này dự báo sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới.