Tags:

Trồng lúa chất lượng cao

  • Long An phát triển vùng trồng lúa chất lượng cao

    Long An phát triển vùng trồng lúa chất lượng cao

    Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An, nhằm tăng tính cạnh tranh, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người nông dân, giai đoạn 2021-2025, tỉnh tiếp tục phát triển chương trình vùng trồng lúa chất lượng cao, phấn đấu nâng tỷ lệ lúa chất lượng cao lên mức 70-75%.