Tags:

Trồng cây ngắn ngày

  • Trồng cây ngắn ngày thay thế rừng phòng hộ, đặc dụng liệu có hiệu quả?

    Trồng cây ngắn ngày thay thế rừng phòng hộ, đặc dụng liệu có hiệu quả?

    Liên quan tới việc Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh Đắk Nông cho vay gần 17 tỷ đồng để trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển đổi mục đích sang các dự án thủy điện, phóng viên TTXVN đã làm việc với các doanh nghiệp được vay vốn và các ngành chức năng liên quan để tìm hiểu về hiệu quả kinh tế, môi trường của chương trình này. 

  • Trồng cây ngắn ngày thay thế rừng phòng hộ, đặc dụng

    Trồng cây ngắn ngày thay thế rừng phòng hộ, đặc dụng

    Năm 2016, có 4 doanh nghiệp được Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh Đắk Nông cho vay gần 17 tỷ đồng để trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển đổi mục đích sang các dự án thủy điện.