Tags:

Trần dũng

  • Ba lần gặp Bác và 'hành trang theo suốt cuộc đời'

    Ba lần gặp Bác và 'hành trang theo suốt cuộc đời'

    Hơn 10 năm làm công tác tuyên huấn tại Sư đoàn 30, ông Trần Dũng (hiện ở phường 4, thành phố Bến Tre) đã có nhiều cơ hội tiếp cận và sưu tầm tư liệu, hình ảnh về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ.

  • Đến Đức xem hội đua bò

    Đến Đức xem hội đua bò

    Người dân khắp nơi đã đổ về làng Muensing ở Đức để xem giải vô địch đua bò lần thứ 5 diễn ra ngày 26/8. Năm nay, cuộc đua bốn năm mới có một lần này là nơi để 24 nông dân thi thố tài cưỡi trên những chú bò lưng trần dũng mãnh vượt qua cánh đồng.