Tags:

Top 100 doanh nghiệp sáng tạo nhất

  • Saint-Gobain năm thứ 10 lọt Top 100 doanh nghiệp sáng tạo nhất trên toàn cầu

    Saint-Gobain năm thứ 10 lọt Top 100 doanh nghiệp sáng tạo nhất trên toàn cầu

    Năm 2021 là năm thứ 10 liên tiếp Saint-Gobain vinh dự nhận danh hiệu một trong 100 doanh nghiệp sáng tạo nhất trên toàn cầu do Clarivate công bố. Bảng xếp hạng dựa trên các yếu tố: tổng số bằng sáng chế, tỉ lệ thành công của bằng sáng chế và nỗ lực bảo vệ pháp lý toàn cầu của các bằng sáng chế đã nộp.