Tags:

Tiểu khu 157

  • Phát hiện vụ phá rừng thông nội ô Đà Lạt

    Phát hiện vụ phá rừng thông nội ô Đà Lạt

    Chiều 26/5, UBND Phường 4, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã phát hiện vụ phá rừng tại tiểu khu 157, thuộc rừng nội ô Đà Lạt (khoảnh rừng nằm phía sau Khu Du lịch Dinh 3, thành phố Đà Lạt).