Tags:

Tiểu học hồng hà

  • “Cần nhân rộng cách làm trùng tu và cải tạo di tích tại 40 Lãn Ông”

    “Cần nhân rộng cách làm trùng tu và cải tạo di tích tại 40 Lãn Ông”

    Tại buổi tọa đàm “Kinh nghiệm từ việc trùng tu và cải tạo di tích tại trường tiểu học Hồng Hà 40 Lãn Ông”, ngày 3/10, tại Hà Nội, KTS Hoàng Đạo Kính, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đánh giá: “Thành công trong việc trung tu và cải tạo di tích nằm trong khuôn viên trường học tại địa chỉ 40 Lãn Ông thuộc khu phố cổ Hà Nội là mô hình cần nhân rộng trong việc bảo tồn di tích, bảo tồn kiến trúc trong khu phố cổ Hà Nội.