Tags:

Tiến sĩ nguyễn duy chính

  • TS Nguyễn Duy Chính nói về nghi án Vua Quang Trung sang Trung Quốc

    TS Nguyễn Duy Chính nói về nghi án Vua Quang Trung sang Trung Quốc

    Ngày 25/10, Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức giao lưu với Tiến sĩ Nguyễn Duy Chính. Nội dung buổi giao lưu xoay quanh các tác phẩm nghiên cứu lịch sử về các vương triều Đại Việt, mối quan hệ bang giao giữa Đại Việt và Trung hoa.