Tags:

Tiêu hủy gà

  • Tiêu hủy gà và trứng gà nhập lậu

    Tiêu hủy gà và trứng gà nhập lậu

    Đội Quản lý thị trường số 1 thành phố Hà Giang đã phát hiện và bắt giữ xe ô tô tải nhẹ, biển kiểm soát 23T - 2294, chở 47 lồng gà thịt với 1.012 kg và 18.000 quả trứng gà nhập lậu từ Trung Quốc