Tags:

Thu phí tự động không dừng

  • Thu phí không dừng trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng từ ngày 11/8

    Thu phí không dừng trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng từ ngày 11/8

    Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng được đầu tư hoàn chỉnh hệ thống an toàn giao thông (ATGT) với hệ thống giao thông thông minh (ITS) ngay từ đầu. Khi áp dụng thu phí tự động không dừng (ETC) sẽ đồng bộ với hệ thống ITS. Việc thu phí ETC trên tuyến cao tốc này vừa quản lý ngân sách hiệu quả, vừa giúp phương tiện lưu thông nhanh chóng và phòng chống dịch COVID-19.