Tags:

Thuốc lá giả

  • Đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu để xuất khẩu

    Đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu để xuất khẩu

    Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài.