Tags:

Thuần hóa động vật

  • Bí mật thuần hóa động vật hoang dã được giải mã

    Bí mật thuần hóa động vật hoang dã được giải mã

    Các chuyên gia di truyền của Viện Tế bào và Di truyền học Novosibirsk, Nga đã giải mã được cơ chế của việc thuần hóa động vật nhờ tìm thấy trong một con cáo nâu-đen thuần hóa một loại nhiễm sắc thể chịu trách nhiệm về “hành vi theo lệnh tay”