Tags:

Thụ tinh trong ống nghiệm

  • Kỹ thuật IVF mới giúp tăng gấp ba lần cơ hội sinh con

    Kỹ thuật IVF mới giúp tăng gấp ba lần cơ hội sinh con

    Tin vui lớn cho những phụ nữ đang gặp khó khăn trong việc mang thai và sinh nở: Các nhà khoa học Anh đã tìm ra một kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm mới có thể giúp tăng gấp ba lần cơ hội có em bé so với kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) hiện nay.