Tags:

Thiếu phụ tùng

  • Cuộc chiến bảo vệ Malta-Kỳ cuối

    Cuộc chiến bảo vệ Malta-Kỳ cuối

    Tới lúc này, những chiếc máy bay của Anh bảo vệ vùng trời Malta gần như không thể hoạt động tốt được nữa. Những chiếc Hawker Hurrican đã quá đát và thiếu phụ tùng thay thế không còn ở trong tình trạng tốt để chiến đấu. Trong khi đó, IAF có máy bay mới hơn, nhưng các phi công của họ lại trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm hơn so với quân Anh.